Bodem & Economie

Hoe zorgt een gezonde bodem voor meer werkgelegenheid?

Ruimte in Vlaanderen is schaars. Toch liggen heel wat terreinen er verlaten of onderbenut bij omdat de bodem zwaar verontreinigd is en het te moeilijk of te duur is om te saneren. We kunnen ze indelen in de brownfields en blackfields. Brownfields komen vaak moeizaam tot herontwikkeling door de hoge ontwikkelingskosten. Ze liggen vooral in gebieden met oude industriële activiteiten. Blackfields zijn de terreinen die zo verontreinigd zijn dat ze moeilijk te saneren zijn, waardoor de private markt er liefst zo ver mogelijk van wegblijft. En daar waar de brownfields nog geregeld worden aangepakt, blijven de blackfields meestal liggen. Nochtans hebben beide soorten terreinen veel potentieel. In stedelijke omgevingen kunnen ze ruimte creëren voor stadsvernieuwing. In bedrijvenzones kunnen ze een vestigingsplaats zijn voor nieuwe bedrijven. En hoe sneller deze gronden opnieuw in gebruik komen, hoe beter voor de stad en voor de economie. Maar zonder tussenkomst van de overheid blijven deze gronden onaangeroerd.

Zo zullen de gronden van de oude papierfabriek Denaeyer te Willebroek herontwikkeld worden tot een aantrekkelijke woon-en werkomgeving met groenbuffer, industriegebied, …
Of het Militair Domein Kievermont in Geel dat wordt heringericht tot een ruimte met plaats voor een recreatiezone, investeringszone, stadsmagazijn en anderen. Zelfs de bodem in de stationsomgeving van Diest, die zwaar vervuild was door een vroegere steenkoolgasfabriek, wordt eindelijk gesaneerd. Hiermee zal de eerste stap gezet worden richting een ‘brownfield’-project rond de stationsomgeving van Diest, een mooi vooruitzicht dus voor het terrein dat er sinds 1944 verlaten bijlag. Hoe sneller dergelijke terreinen dus aangepakt worden en opnieuw dienst doen, hoe beter voor de tewerkstelling. En voor onze economie.